MERITVE

V sklopu meritev vam ponujamo storitve kalibracije meril, izvajanja mapirnja prostorov, skladišč, dostavnih vozil, komor...

KALIBRACIJE

Kalibracijo termometrov izvajamo po primerjalni metodi s pomočjo kalibracijske kopeli oziroma klimatske komore, s katerima zagotavljamo stabilno temperaturno stanje. Pri kalibraciji se določi pogrešek merjenca, ki je razviden iz certifikata o kalibraciji, katerega prejmete po končanem postopku. Na njem so tabelarično podani rezultati, katere lahko upoštevate kot korekcijo pri vaših meritvah.

Zakaj je potrebna kalibracija in ovrednotenje temperature

- segrevanje in ohlajevanje termometra, tresljaji ter rokovanje z njim vpliva na senzor in s tem na točnost termometra,
- temperaturno regulirane komore, termometri s prikazovalnikom in tekočinski termometri časovno niso stabilni,
- preverimo točnost med nastavljeno in dejansko temperaturo,
- izmerimo enakomernost porazdelitve temperature po prostoru.

Vsi pri nas kupljeni merilniki temperature imajo certifikat o kalibraciji že vključen v ceno merilnika!

Pošlji povpraševanje

VALIDACIJE

Kot del validacije sistemov upravljanja hladne verige, morajo biti sistemi za spremljanje temperature v hladni verigi potrjeni.
Validacija je proces potrjevanja meritev in naprav, ki se uporabljajo v določenem procesu. To se običajno izvaja po smernicah 21 CFR Part 11 . Proces zagotavlja, da se merjenje in beleženje podatkov izvede pravilno.
Izvajamo validacije vaše opreme, prostorov, skladišč, dostavnih vozil s poročili in nudimo validacijske komplete za samostojno validiranje.

Pošlji povpraševanje

MAPIRANJE

Namen temperaturnega mapiranja je zagotoviti, da vsa področja procesne opreme dosežejo želeno temperaturo (hladno in toplo!). Rezultat merjenja je temperaturni maping- zemljevid, ki opredeljuje temperature po določenih mestih.

Zato vam ponujamo izvedbo temperaturnega mapinga - pregled stanja vaše lokacije s profesionalnimi, kalibriranimi merili. Po končanem pregledu se izdela strokovno poročilo s priporočili o razporeditvi, ugotovljenih tveganjih in kritičnih točk.

Maping se izvaja v praznih in polno delovnih prostorih, enkratno ali na letni osnovi, po dogovoru.

Razlogi za temperature mapiranje:

Validacija hladne verige
Zahteve za analize, meritve, nadzor in dokumentiranje
Dokaz o neprekinjeni hladni verigi, vzdrževanju stabilnosti in pogojev skladiščenja Prostorska razporeditev temperature
Odkrivanje in opozarjanje kritičnih točk temperature
Priporočila in nasveti za nadaljnje delo


Storitev izvajamo v majhnih, srednjih in velikih objektih, vozilih in hladilnih enotah.


Pošlji povpraševanjeLogin Form