Aktivno izobraževanje

Tečaji in izobraževanja, ki jih organiziramo na teme zagotavljanja varnosti zagotavljanja varnosti živil (osnovna načela higiene, HACCP sistem, Spremljajoči higienski programi, osnove ISO 22000...), vodijo priznani strokovnjaki. udeleženci naših izobraževanj si pridobijo potrebna znanja in se usposobijo za uspešno izvajanje in izboljševanje sistemov za zagotavljanje varnosti živil v vseh fazah in procesih njihovega delovanja.

Izobraževanja so prilagojena naravi dejavnosti organizacije in vzpostavljenosti sistema za zagotavljanje varnosti. Prilagodimo se vašim potrebam in zahtevam.

Vsa izobraževanja je mogoče naročiti v obliki Microsoftove Powerpoint prezentacije s spremno besedo v Wordovem dokumentu.

TEMELJI DOBRE HIGIENSKE PRAKSE NA DALJAVO

Zakaj smo se odločili za ta korak izobraževanja na daljavo? Ker se zavedamo, da nimamo vsi časa sedeti med delavnikom v predavalnici. Ker se zavedamo, da je lažje gradivo predelati takrat ko imamo čas in nismo pod pritiskom. Ker se zavedamo, da ni vsak tečaj namenjen vsem ter, da nimamo vsi časa sedeti med delavnikom v predavalnici.

Komu je tečaj namenjen! Vsem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pripravo in prodajo živil oziroma, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z živili: proizvajalcem živil, skladiščnikom, transporterjem, prodajalcem in vsem, ki živila pripravljajo v restavracijah, gostinskih obratih, vrtcih, bolnišnicah, hotelih,…

VSEBINA PAKETA TDHP na daljavo:
DELOVNA SKRIPTA V ELEKTRONSKI OBLIKI WORD IN POWER POINT:
- TEMELJI DOBRE HIGIENSKE PRAKSE
- HACCP SISTEM, TEORIJA
- SPREMLJAJOČI HIGIENSKI PROGRAMI IN IZVAJANJA LE TEH
- PRAKTIČNI PRIMERI PROIZVODNIH FAZ PO KORAKIH
- PREIZKUS ZNANJA
- POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Programi:

TEČAJ ZA ODGOVORNE OSEBE. Cena 29,21 € + DDV po osebi.

KUPI IZOBRAŽEVANJE

TEČAJ ZA ZAPOSLENE OSEBE. Cena 20,86 € + DDV po osebi.

KUPI IZOBRAŽEVANJE


Oba izobraževanja je mogoče opraviti direktno preko spleta in sta vam na voljo takoj po naročilu v spletni trgovini!

HACCP tečaj

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan zaposlenim omogočiti usposabljanje za pridobitev novih znanj o higieni živil in načelih HACCP sistema. Nosilec mora za osebe, ki delajo v proizvodnji ali prometu z živili voditi dokumentacijo o letnem usposabljanju (Plan izobraževanja), ki je sestavni del dokumentacije o spremljajočih higienskih programih, ki so del notranjega nadzora v živilski dejavnosti - HACCP načrta.

Komu je tečaj namenjen!
Vsem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pripravo in prodajo živil oziroma, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z živili: proizvajalcem živil, skladiščnikom, transporterjem, prodajalcem in vsem, ki živila pripravljajo v restavracijah, gostinskih obratih, vrtcih, bolnišnicah, hotelih,…

Poglavitna področja:
  • Uvod z zgodovino
  • Prednosti HACCP sistema
  • Uporaba HACCP sistema
  • Definicije
  • Sedem principov
  • Pravilna postavitev 14. postopkov

KUPI IZOBRAŽEVANJE

Vsa izobraževanja je mogoče naročiti v obliki Microsoftove Powerpoint prezentacije s spremno besedo v Wordovem dokumentu.

Cenik izobraževanj

TDHP za odgovorno osebo 45,90 €
TDHP za zaposleno osebo 37,46 €
TDHP za odgovorno osebo na daljavo 29,21 €
TDHP za zaposleno osebo na daljavo 20,86 €
HACCP principi 50,07 €

Cene ne vsebujejo ddv.

Login Form